Day: July 31, 2016

Hello Hybrid WAN

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ Dr.WAN จะมาเล่าว่า Hybrid WAN คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าที่มาที่ไปของ Design ตัวนี้เกิดจากอะไร? เรามาพร้อมไปดูเรื่องราวกันเลยครับ ถ้าเอ่ยถึง Cloud Service ตอนนี้มีอยู่เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Google App, Office 365, Sale Force หรือแม้กระทั่งเช่าใช้บริการจาก Amazon Web Service หรือ AWS โดยพวกนี้จะต้องใช้ Internet ที่ต้องมี Bandwidth และ Latency ที่ค่อนข้างดีเลยถึงจะทำให้สามารถใช้งานได้ดีสำหรับเหตุผลที่ต้องไปใช้ Cloud Service คงไม่ต้องเอ่ยถึงแล้วล่ะ แต่คำถามคือหากเวลา Remote Office หรือสาขาต้องไปใช้บริการ Cloud Service แล้วสิ่งที่ต้องคำนึงมีหลายอย่างเช่นถ้า Traffic Business/Internet/Cloud service ต้องวิ่งมาที่ Headquarter เท่านั้นเพื่อให้ได้ Security ดังนั้น Bandwidth ที่เชื่อมต่อระหว่าง Branch/Remote […]

Read more