Skip to content

September 2016

BranchConnect Used Case: Platinum Tier

  • by

อะแฮ่มๆ บทความในวันนี้จะเป็นเรื่อง USED CASE ที่ได้นำเทคโนโลยี SD-WAN ไปใช้ ซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเคส Platinum Tier!!Platinum Tier ในความหมายของบทความนี้คือเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานในมุมของความเสถียรที่มากขึ้น ที่ต้องใช้งานได้ตลอดเวลาประสิทธิภาพในการใช้งานมีมากขึ้นกว่าเดิมBandwidth ที่มากขึ้นซึ่งอย่างที่ทราบกันว่า SD-WAN มีความสามารถในการทำ Tunnel เพื่อเชื่อมต่อกันในระบบ โดยไม่สนใจว่าจะเป็น Private หรือ Public Circuit ซึ่งเมื่อมีการนำทั้ง Private… Read More »BranchConnect Used Case: Platinum Tier

How do you think SD-WAN can help your company?

  • by

กลับมาอีกครั้ง คราวนี้ทีมงาน BC ได้นำผลการวิจัยของทาง ZK Research ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของ Kerravala Consulting ซึ่งมีการทำสำรวจให้เลือก 3 ข้อด้วยกันกับคำถามที่ว่า “How do you think SD-WAN can help your company” ผลการสำรวจออกมาพบว่ากว่า 50% คิดว่า SD-WAN… Read More »How do you think SD-WAN can help your company?