Skip to content

March 2018

3RD VELOCLOUD WORKSHOP BNK 2018 HAND-ON LAB ลองจริง เล่นจริง ทำจริง

  • by

เชิญร่วมงาน 3rd Velocloud Workshop BNK 2018 Hand-on Lab ลองจริง เล่นจริง ทำจริง [20 April 2018, Bangkok, Thailand]เปิดมุมมองใหม่ๆ ท้าทายสิ่งเก่าๆ ลาจากการทำงานแบบเดิมๆ เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก VeloCloud SD-WAN เจ้าของวลี The Cloud is The Networkใน workshop… Read More »3RD VELOCLOUD WORKSHOP BNK 2018 HAND-ON LAB ลองจริง เล่นจริง ทำจริง

2ND VELOCLOUD WORKSHOP BNK 2018 HAND-ON LAB ลองจริง เล่นจริง ทำจริง

  • by

เชิญร่วมงาน 2nd Velocloud Workshop BNK 2018 Hand-on Lab ลองจริง เล่นจริง ทำจริง [22 March 2018, Bangkok, Thailand]เปิดมุมมองใหม่ๆ ท้าทายสิ่งเก่าๆ ลาจากการทำงานแบบเดิมๆ เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก VeloCloud SD-WAN เจ้าของวลี The Cloud is The Networkใน workshop… Read More »2ND VELOCLOUD WORKSHOP BNK 2018 HAND-ON LAB ลองจริง เล่นจริง ทำจริง

ภาพบรรยากาศ VELOCLOUD WORKSHOP BNK 2018 HAND-ON LAB ลองจริง เล่นจริง ทำจริง

  • by

ขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน  Velocloud Workshop BNK 2018 Hand-on Lab ลองจริง เล่นจริง ทำจริง  Bangkok, Thailandเรามีภาพบรรยากาศงาน  มาให้ท่านได้ชมกันค่ะ 12th, 24 October 2019