Skip to content

August 2022

14th Workshop Branch Connect: SD-WAN

  • by

กลับมาแล้วววววว กับงาน Workshop ที่มีคนรีเควสมามากที่สุด 🔊🔊🔊Workshop SD-WAN ลองจริง เล่นจริง ทำจริง!! ครั้งที่ 14 แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งเดิมเพราะเราจะจัดในรูปแบบของ Online Workshop!! เปิดมุมมองใหม่ๆ ท้าทายสิ่งเก่าๆ ลาจากการทำงานแบบเดิมๆ เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก VMware SD-WAN by VeloCloud เจ้าของวลี The Cloud… Read More »14th Workshop Branch Connect: SD-WAN