Month: May 2017

SD-WAN LISM: Beyond the Oversea offices

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจไทยมีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยหลากหลายปัจจัยที่ธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากเป้าหมายเพื่อต้องการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา หรือในบางธุรกิจของคนไทย มีการลงทุนไกลถึงทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกาการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งการสื่อสารนั้นแปรผันตรงต่อรายได้ของบริษัทและความพึงพอใจเช่น ระบบการขาย ระบบบริหารสมาชิก รวมไปถึงระบบการเงินและการบัญชี  เทคโนโลยีในปัจจุบันสำนักงานสามารถเชื่อมต่อมายังส่วนกลางได้หลากหลายเทคโนโลยีเช่น Virtual Private Network (VPN) หรือการใช้ International Private Leased Circuit (IPLC)ความท้าทายสำหรับการให้บริการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ การใช้งานระบบคลาวด์ และสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดในการให้บริการคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านไอพีและการประชุมผ่านทางไกลให้กับทีมงานในต่างประเทศ ที่แต่ละองค์กรมีการวิเคราะห์ในการนำเทคโนโลยีที่สามารถช่วยงานและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับองค์กรOversea offices with SD-WANSD-WAN เป็นอีกหนึงเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารทางไกลที่จะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นด้วย Multipath Optimization, เพิ่มความเสถียรของวงจรด้วยการใช้งานโครงข่ายที่หลากหลาย, ลดต้นทุนด้านโครงข่ายด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต, ลดเวลาการแก้ไขปัญหาด้วยระบบโครงข่ายอัตโนมัติและระบบควบคุมจากส่วนกลาง, ปลอดภัยมากขึ้นด้วยแอพพลิเคชั่นไฟล์วอร์และการเข้ารหัสแบบไดนามิกคีย์ สุดท้ายคือ Business model ของเราเป็น SD-WAN as a Service Example#1: Last Mile Optimization + Head End […]

Read more

SD-WAN LISM: The Flexible network of choice with Hybrid WAN

แนวทางการออกแบบ Hybrid WAN เกิดขึ้นได้อย่างไร? เมื่อมีการนำ Public Cloud มาใช้ในองค์กร จำเป็นต้องใช้ bandwidth  จำนวนมาก ซึ่งทำให้ bandwidth  ไม่พอต่อการใช้งานด้านอื่นๆ (Low MPLS bandwidth) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น ระยะเวลาการทำงานที่ต้องใช้เวลามากขึ้น หรือการบริการลูกค้ายังไม่รวดเร็วเท่าที่ควรUptime มีผลโดยตรงต่อธุรกิจ จำเป็นต้องมีการทำ Full Redundant Connection กรณีนี้พบได้บ่อยเมื่อมากกว่า 50% ของ Traffic เป็น Public Cloud ดังนั้นการ Increase Uptime จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ DUAL MPLSHybrid WAN คืออะไร?Hybrid WAN คือการนำข้อดีข้องทั้ง Internet และ MPLS มาใช้เพื่อสื่อสารกันเองระบบภายใน และหากเป็นอินเทอร์เน็ตก็สามารถออกได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องวิ่งผ่าน Head Office หรือ Data Center และ […]

Read more