{ }

Day: May 8, 2017

SD-WAN LISM: Beyond the Oversea offices

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจไทยมีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยหลากหลายปัจจัยที่ธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากเป้าหมายเพื่อต้องการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา หรือในบางธุรกิจของคนไทย มีการลงทุนไกลถึงทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกาการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งการสื่อสารนั้นแปรผันตรงต่อรายได้ของบริษัทและความพึงพอใจเช่น ระบบการขาย ระบบบริหารสมาชิก รวมไปถึงระบบการเงินและการบัญชี  เทคโนโลยีในปัจจุบันสำนักงานสามารถเชื่อมต่อมายังส่วนกลางได้หลากหลายเทคโนโลยีเช่น Virtual Private Network (VPN) หรือการใช้ International Private Leased Circuit (IPLC)ความท้าทายสำหรับการให้บริการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ การใช้งานระบบคลาวด์ และสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดในการให้บริการคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านไอพีและการประชุมผ่านทางไกลให้กับทีมงานในต่างประเทศ ที่แต่ละองค์กรมีการวิเคราะห์ในการนำเทคโนโลยีที่สามารถช่วยงานและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับองค์กรOversea offices with SD-WANSD-WAN เป็นอีกหนึงเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารทางไกลที่จะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นด้วย Multipath Optimization, เพิ่มความเสถียรของวงจรด้วยการใช้งานโครงข่ายที่หลากหลาย, ลดต้นทุนด้านโครงข่ายด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต, ลดเวลาการแก้ไขปัญหาด้วยระบบโครงข่ายอัตโนมัติและระบบควบคุมจากส่วนกลาง, ปลอดภัยมากขึ้นด้วยแอพพลิเคชั่นไฟล์วอร์และการเข้ารหัสแบบไดนามิกคีย์ สุดท้ายคือ Business model ของเราเป็น SD-WAN as a Service Example#1: Last Mile Optimization + Head End […]

Read more
{ }