ติดจรวดให้ O365 และ Cloud Service ด้วยวิธี?

จากการคาดการณ์ของ Gartner ได้กล่าวไว้ว่าทราฟฟิคกว่า 30%-50% จะวิ่งเข้าสู่ Cloud Service และจากการคาดการณ์ของ IDC พบว่ากว่า 80% แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ก็จะถูกติดตั้งไว้บนคลาวด์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นระบบไอทีในปัจจุบันจะต้องมีการออกแบบให้รองรับการใช้งานให้สามารถเชื่อมโยงได้ทั้ง Internal Application และ Cloud Application โดยผู้บริหารด้านไอทีจะต้องรับหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างการเชื่อมต่อระยะไกล (WAN) ในรูปแบบใหม่นี้ให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของ Bandwidth, Redundancy, Security, Performance หรือแม้กระทั่ง Load Sharing ด้วยโครงข่ายหลากหลายชนิด ก็ตาม

SD-WAN Internet Access

อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในภูมิภาค Asia Pacific คือระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมีการแบ่งแยกเป็น Domestic และ International ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันหลายเท่าตัวเช่นกัน การจำ Internet Broadband จึงเป็นเพียงการเพิ่ม Bandwidth ในด้าน Domestic เท่านั้น โดยอาจจะสรุปปัญหาได้ดังนี้

  • ค่าใช้จ่าย Bandwidth ที่เพิ่มขึ้น
  • คุณภาพการใช้งาน VoIP/Video Conference
  • ปัญหาการเข้าใช้งาน Cloud Application เช่น Office 365, Cloud Virtual Desktop, Salesforce ได้ล่าช้า
  • ยากต่อการบริหารจัดการ WAN Link ที่มีหลากหลายเส้นทาง (Multiple WAN)
  • ยากแก่ควบคุมนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต การมอนิเตอร์ และการจัดลำดับความสำคัญ (QoS) ในระดับ Application
  • เมื่อ WAN เส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา ต้องใช้วิธีการ Manual ในการแก้ไข

เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้บริหารที่จะมองหาจุดลงตัว และเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาดังข้อด้านบนแล้วยังสามารถ “ติดจรวดให้กับ O365/Cloud Service” นั่นคือเทคโนโลยี SD-WAN

SD-WAN benefit For SaaS

SD-WAN EDGE รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันเองได้อัตโนมัติ ดังหมายเลข 1 โดยไม่จำเป็นต้องมีการทำ Dynamic DNS หรือ Static IP Address หรือแม้แต่ IPSec VPN

หมายเลข 3 เป็นการเลือกให้ None Business Application ออกอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง

หมายเลข 2 คือการติดจรวดให้กับ O365/Cloud Service เทคนิคที่ใช้คือ SD-WAN EDGE จะทำ Multi Tunnels (กรณีที่มีการเชื่อมต่อ Internet 15Mbps 3 เส้น จะทำให้สามารถเชื่อมต่อมายัง Cloud Gateway ได้มากถึง 45Mbps) มายัง Cloud Gateway ที่อยู่ใกล้กับ Cloud Service มากที่สุด ส่งผลให้การใช้งานรวดเร็วขึ้นกว่าการใช้งาน Internet Broadband ทั่วไป

SD-WAN Cloud Gateway

หากคุณสามารถติดจรวดให้กับแอพพลิเคชั่นใดๆก็ได้ คุณจะติดจรวดให้กับ แอพพลิเคชั่นใด?

ส่งความคิดของคุณมาให้เราสิครับ dr.wan@proen.co.th

 

 

Comments

comments

Tagged , , , , , , ,