Skip to content

Software Defined Edge เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ยั่งยืน

จากการวิจัยของ IDC คาดการณ์ว่าการลงทุนด้าน Edge Computing จะเติบโตถึง 13.1% ในปี 2023 คิดเป็นมูลค่าเป็น 72,800 ล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากความต้องการแอปพลิเคชันบน Edge Computing ที่เพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมด้านการผลิต, การค้าปลีก ,การดูแลสุขภาพ และรถยนต์ไฟฟ้า

อีกปัจจัยเกื้อหนุ่นที่ส่งผลให้ Edge Computing เติบโตสูงขึ้น คือ การเพิ่มขึ้นของ Edge AI และ Machine Learning ที่ต้องการให้เกิดการประมวลผลข้อมูลและการตัดสินใจใน Location นั้น พร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วกว่า Traditional Data Center ที่มักอยู่ใจกลางเมืองต่างๆ ซึ่งมักก่อให้เกิด Slow Response จาก Network Latency ที่สูงกว่าการประมวลผลบน Edge Computing

Software Define Edge หรือ SDE คือการปฏิวัติการบริหารจัดการ และปรับการนำแอปพลิเคชั่นของ Edge Computing ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก Data Center แบบที่เราเคยมีมา โดยโฟกัสไปที่ Agility และ Flexibility จาก Software Define Technology ที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดจาก Edge Computing ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจาก Software Define Edge มีดังนี้

 • Reduced Latency and Improved Performance: ด้วยการประมวลผลข้อมูลและการเรียกใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถบรรลุการตอบสนองที่รวดเร็วและได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
 • Enhanced Agility and Scalability: สามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้อย่างง่ายดาย
  มีความยืดหยุ่นรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแอปพลิเคชันใหม่ ทำให้การปรับใช้งานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเวลาที่จำเป็น รวมถึงยังช่วยลดปริมาณอุปกรณ์ Hardware ลดพลังงาน และลดปริมาณขยะอิเล็กโทรนิค
 • Lower costs: เมื่อความจำเป็นใน Centralize Data Center ลดลง ส่งผลให้การพึ่งพาการเชื่อมต่อจาก Location to Centralize Data Center ด้วย MPLS ที่มีราคาแพง ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนี้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป

Increased security and compliance: เพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมและช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อบังคับความเป็นส่วนตัว (PDPA/GDPR) ได้ง่ายขึ้น

Core Elements of VMware SDE:

 • Edge Compute Stack (ECS): แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งและบริหารจัดการ Container และ Virtual Machine ภายใต้ Hardware ใดก็ได้
 • SD-WAN with Edge Services: การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบข้ามการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ผ่านทาง MPLS, Internet และ 4/5G LTE รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชั่น (Smart Quality of Service) ที่จะเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อเนื่องตลอดเวลา
 • Edge Cloud Orchestrator (VECO): ระบบบริหารจัดการจากส่วนกลางนี้ทำให้การจัดการ Container, Virtualize, Network และ Security เป็นไปอย่างราบรื่น

 • Security: ระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ Data Encryption, Firewall, IPS/IDS และ Web Security ที่พร้อมปกป้องข้อมูลให้ไม่เกิดการรั่วไหลไปสู่ภายนอก ทั้งยังสามารถ Integration กับ Security Operation Center ได้อีกด้วย

Use Cases for VMware SDE:

 • Industrial IoT: ด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบ Real Time ทำให้มีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) และการควบคุมด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Control)

 

 • Retail: ศูนย์รวมของการประยุกต์ใช้และติดตั้งระบบ Digital Signage, Inventory Management และ Interactive Personalized Customer Experiences หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากกว่าเดิม ไม่ต้องรอให้ติดตั้ง Hardware แล้วถึงจะใช้งานได้อีกต่อไป

 • Remote Locations: สามารถควบคุมการดำเนินกิจการน้ำมันและก๊าซ รวมถึงการจัดการพลังงานลม และโครงสร้างการสื่อสารโทรคมนาคมได้
 • Branch offices: Local Application Hosting, Offline Operations และเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อีกด้วย
 • Connected vehicles: สามารถประยุกต์การนำข้อมูลมาประมวลผลแบบ Real-time, Fleet Management รวมถึงการเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทาง

Comments

comments