{ }

4 เหตุผลทำไมต้อง Hybrid WAN

4 เหตุผลทำไมต้อง Hybrid WAN

4-เหตุผลทำไมต้อง-Hybrid-WAN

  • Get more Bandwidth << ได้ bandwidth มากขึ้น
  • Increase SLA << การเชื่อมต่อเสถียรกว่าเดิม
  • Improve quality VoIP/Video Conference<< เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Voice over IP and Video Conference
  • Ease migration to SaaS << เชื่อมต่อ Software as a Service ได้ง่ายกว่าเดิม

Comments

comments

Tagged , , , , , , , , , ,
{ }